Свирка за примамване на лисици Nordik Fox Heat

List price: 0,00 лв
48,00 лв

Nordik Fox Heat е създадена за примамване на лисици, които са в търсене на партньор по време на размножителния период. Той е ефективен също и през останалите сезони за лисици, които защитават територията си.Някои лисици отговорят на призива, други идват тихо.

Инструкции

Ние използваме два различни звука за примамване.

Вариант Nr. 1
Покрийте дупката на звуковата камера, която се намира отгоре на свирката, с показалеца и да надуйте леко със звука"trrr" три пъти (trrr, trrr, trrr), пауза от 10 секунди и повторете отново(trrr, trrr, trrr), направете пауза от 10 секунди и повторете отново (trrr, trrr , trrr).
Повторете тази комбинация от звуци на всеки 5-10 минути за 30-40 минути за всяка една варда.

Вариант Nr. 2
Покрийте дупката на звука камера, която се намира отгоре на свирката, с показалеца и надуйте четири къси и меки интервала в непосредствена последователност, завършите с продължително подаване въздух за 2-3 секунди като правите извивка,и едновременно с последния звук махнете пръста си от дупката.Направете последния  най-дългия звук затихващ.Нещо подобно на ju-ju-ju-ju-jullllliiiiii . Правете паузи от 10 секунди и повторете отново.
Повторете тази комбинация от звуци на всеки 5-10 минути за около 30-40 минути на варда.

Моля, посетете уеб сайта на www.nordikpredator.se и участиетвайте си в конкурса, Game calling. За целта е необходимо да направите снимка на вашата слука с примамките на Nordik predator,която е използвана , да я изпратите на мейлlockavilt@nordikpredator.se  с кратко описание на случката,вашите имена,калибър,дистанция и време на примамване на дивеча.

Успех.