Тест на предпазни очила за стрелба ЕARMOR. Дали ще издържат на 12 калибър???

Тест на предпазни очила за стрелба ЕARMOR. Дали ще издържат на 12 калибър???

Изстрела е от дистанция 7 метра. Патрон 12 калибър, 28 грама сачми номер 7.

https://youtu.be/LtBc4GD9Pwc